PROJEKT “NE ŽELIM BITI NEVIDLJIV”

Udruga Nova budućnost provodi projekt “Ne želim biti nevidljiv”, kojim želimo povećati kvalitetu skrbi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, omogućiti im bolju integraciju u lokalnu zajednicu i društvene aktivnosti koje se provode u gradovima u kojima su smješteni, omogućiti bolju dostupnost specijaliziranih ustanova i sadržaja u skladu s njihovim potrebama.

Temeljni ciljevi projekta su:

-podizanje kvalitete skrbi djece i mladih osjetljivih socijalnih skupina i bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

-svakodnevna brža i lakša dostupnost specijaliziranih ustanova prema specifičnim potrebama korisnika, sportskih, umjetničkih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti,

-integracija djece s problemima u ponašanju, pripadnika Romske nacionalne manjine i djece i mladih s poteškoćama u razvoju u širu društvenu zajednicu.

Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Samoborom i uz financijsku podršku Zagrebačke županije.

zgzup-logonaslovna-2