O nama

UDRUGA ZA ZBRINJAVANJE DJECE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI “NOVA BUDUĆNOST”

Predsjednik Udruge: Marija Udiljak, magistra psihologije

Naša vizija:

Pružiti siguran dom, sretno i mirno djetinjstvo, te obrazovanje djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Naša misija:

Osigurati djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi zadovoljavanje svih životnih potreba – stanovanje,  prehrana,  odijevanje,  održavanje osobne higijene,  briga o zdravlju,  čuvanje,  odgoj i obrazovanje,  radne aktivnosti  i  kreativno provođenje slobodnog vremena.

Pravo na uslugu imaju djeca i mladi kojima je priznato pravo na skrb izvan vlastite obitelji zbog zanemarivanja i neodgovarajućih uvjeta života u primarnoj obitelji,  te djeci i mladima kojima se ne može osigurati adekvatan tretman ili oblik školovanja u mjestu prebivališta.

Usluga  stanovanja dostupna je kroz kontinuiranu 24-satnu skrb o korisnicima tijekom cijele godine.