Kontakt

UDRUGA ZA ZBRINJAVANJE DJECE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI “NOVA BUDUĆNOST”

Badalićeva 26c, 10 000 Zagreb

+385 95 548 4980

OIB : 91816400181

udruga.nova.buducnost@gmail.com

IBAN: HR4423600001101893097

MARIJA UDILJAK, mag. psych.

mail: marija.udiljak@gmail.com

mob: 095/548-4980

TOMISLAV PINTER, mag. act. soc.

mail: tomislav.pinter@gmail.com

mob: 095/8066-764