Ovim putem zahvaljujemo na potpori Gradu Samoboru, Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj županiji koji su prepoznali važnost našeg rada i prihvatili naše prijave na svojim natječajima i pozivima:

Grad Samobor u 2021. godini pružio je podršku našem institucionalnom razvoju putem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz područja kulture, socijalne skrbi i zdravstva te vjerskim zajednicama. Dobivenim sredstvima podmirili smo mjesečne najmove jednog od objekata na području grada Samobora.

Grad Zagreb u 2021. godini podržao nas je financijskom potporom u sklopu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2021. g. za aktivnosti pružanja usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Dobivenim iznosom podmirili smo troškove najma objekta u Samoboru.

Zagrebačka županija je i u 2021. godini podržala naš projekt „Ne želim biti nevidljiv“ koji je obuhvatio aktivnosti individualnog i grupnog socio-pedagoškog rada s djecom i mladima sa problemima u ponašanju, uključivanje djece i mladih korisnika Udruge u organizirane aktivnosti obrazovnog, kulturnog, umjetničkog tipa u lokalnoj zajednici, provođenje radne terapije u svrhu povećanja sposobnosti i samostalnosti djece i mladih sa teškoćama u razvoju za brigu o sebi i edukacije djelatnika o radu s djecom sa specifičnim teškoćama i potrebama.

***Projekt „Ne želim biti nevidljiv” provodi se od 2018. godine te doprinosi cilju podizanja kvalitete skrbi djece i mladih osjetljivih socijalnih skupina i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, prevenciji institucionalizacije djece s problemima u ponašanju i integraciji djece i mladih sa problemima u ponašanju, pripadnika Romske manjine, djece i mladih sa poteškoćama u razvoju u širu društvenu zajednicu.***